แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือจาก Da'vance

ชำระเงินโดย
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 99
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 100 - 2 - 59795 - 7
ชื่อบัญชี นายสตพล เจริญศิริวัฒน์

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดการจัดส่ง
ที่อยู่ด้านล่าง มาที่ โทร. 0 - 2623 - 3998 หรือส่งไปรษณีย์มายัง
โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง (ดาว้องก์)
28 - 34 ถ. ลำพูนไชย แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียดการจัดส่ง :

ชื่อ ........................................ นามสกุล ........................................
สถานที่จัดส่งเลขที่ ............... ตรอก/ซอย ........................................
ถนน ........................................ แขวง/ตำบล ...................................
เขต/อำเภอ ..................................... จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์ ........................ โทร. ........................................


 ข้อสอบ GAT พร้อมเฉลยตั้งแต่มีนาคม 2552  	จำนวน  ..........  เล่ม	ราคาเล่มละ 60 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
 เฉลยข้อสอบ o-net ไทย - สังคม ปี 49-52 จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
  คลังข้อสอบภาษาไทย จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 200 บาท
  คลังข้อสอบสังคมศึกษา จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 200 บาท
และหนังสืออื่นๆอีกดังนี้
  หนังสือชุดคำตอบแห่งรัก
      (The Answer Of Love) จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 259 บาท
  จากกระดานสู่กระดาษ จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 165 บาท
  คือ...เรื่องมันมีอยู่ว่า จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 150 บาท
  เฉลยข้อสอบ Ent' ไทย ย้อนหลัง 11 ครั้ง จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 220 บาท
  เฉลยข้อสอบ Ent' สังคม ย้อนหลัง 11 ครั้ง จำนวน .......... เล่ม ราคาเล่มละ 220 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................. บาท


นอกจากการสั่งซื้อทางไปรษณีย์แล้ว น้องๆสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ที่

- เคาน์เตอร์ดาว้องก์ทุกสาขา
- ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
- ร้าน B2S
- ร้านซีเอ็ด
- ร้านสุริวงศ์ เชียงใหม่
- ร้าน Future Book หาดใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0 - 2623 - 3997 - 8

¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×è;ÔÁ¾ìẺ¿ÍÃìÁ